Uw gift komt ten goede aan de TATIN studie. Hieronder wordt in het kort omschreven wat het doel en de achtergrond van de studie is.

Bij een bepaalde gemuteerde vorm van longkanker – EGFR (Epidermale GroeiFactor Receptor)-   wordt het middel Osimertinib effectief als behandeling ingezet. Tijdens behandeling met Osimertinib gaan de meeste tumorcellen dood. In een klein aantal gevallen blijken tumorcellen echter resistent en groeien na verloop van tijd weer uit.

Osimertinib wordt standaard ingezet totdat de tumor weer groeit, daarna wordt bekeken welke vervolgbehandeling de beste is.  

Eerder onderzoek wijst uit dat het opsporen van resistentie, nog vóórdat tumorgroei zichtbaar is op een CT-scan, door bloedonderzoek kan worden aangetoond. Ook kan in het bloed worden gekeken naar de oorzaak van resistentie.

Door resistente tumorcellen eerder te bestrijden neemt de effectiviteit van de behandeling toe.

In de TATIN-studie wordt onderzocht hoeveel eerder de ongevoelige tumorcellen zichtbaar zijn in het bloed in vergelijking met zichtbare groei op een CT-scan. Daarnaast wordt geprobeerd om de oorzaak van resistentie vast te stellen en bekeken hoe de tumorcellen het beste bestreden kunnen worden.

Als in deze studie een specifieke oorzaak van resistentie voor Osimertinib wordt gevonden, dan wordt de behandeling hiertegen al ingezet vóórdat groei van de tumor optreedt. Dit is een unieke en vooruitstrevende aanpak. Met deze strategie willen we voorkomen dat tumorgroei optreedt.

Heel veel dank dat u hieraan bijdraagt.

Dr. Egbert Smit

Longarts Antoni van Leeuwenhoek